grafički dizajn, brošure, letci, pozivnice za vjenčanja - cjenik

Prijelom knjiga

Grafički prijelom knjiga te grafička priprema za tisak naša je osnovna djelatnost od samog početka. Specijalizirali smo se za prijelom dužih publikacija, knjiga, udžbenika, tehničke i medicinske literature te rječnika, periodičnih časopisa i glasila. Također obavljamo prijelom matematičkih i kemijskih tekstova te obradu i izradu slika, ilustracija, grafikona i tablica.

» saznajte više

 

grafički prijelom knjiga

Digitalni tisak i offset tisak

Trebate li tisak letaka ili vizitki (posjetnica), prospekta ili knjige, nudimo vam kvalitetan digitalni tisak za manje naklade (potrebno vam je desetak brošura ili pedeset letaka, javite se – nema premale naklade) te klasičan offset tisak većih naklada.

Nudimo vam: tisak letaka, tisak vizitki (posjetnica), tisak prospekata, tisak brošura, tisak knjiga (izrada knjige)…

» saznajte više

 

digitalni tisak i offset tisak

Lektura i korektura

Lektura i korektura tekstova važna je za vašu knjigu ili promidžbeni materijal jednako kao i grafički dizajn. Naši profesori hrvatskog jezika prilagodit će vaše tekstove duhu hrvatskog jezika te ukloniti stilske, pravopisne i gramatičke pogreške.

Učinite vaš tekst privlačnijim!

» saznajte više

 

lektura i korektura

Grafički dizajn i grafička priprema za tisak

Grafički dizajn letaka, vizitki, knjiga snažno je vizualno sredstvo u privlačenju kupaca. Osigurajte se da vaš promidžbeni materijal ne prođe neprimjećen!

Nudimo vam: grafički dizajn knjiga, grafički dizajn letaka, grafički dizajn vizitki, grafički dizajn prospekata…

» saznajte više

 

grafička priprema za tisak, grafički dizajn, brošure, letci, pozivnice za vjenčanja