Cjenik grafičkih usluga

Cijene grafičkih usluga uvelike ovise o opsegu i zahtjevnosti posla pa Vas molimo da nas za ponudu kontaktirate e-mailom, telefonom ili preko našeg kontakt obrasca.

U nastavku možete naći cjenik grafičke pripreme, prijeloma knjiga, lekture, korekture te tiska letaka i vizit karti (vizitki ili posjetnica.)

Cjenik grafičke pripreme

 Jedinica mjereCijena (bez PDV-a)
Grafičko oblikovanje (prijelom) knjiga s tekstom, bez slika i tablica ili sa manjim brojem slika i tablica (do 10 ukupno)stranicaod 1,00 € (7,53 kn)
Grafičko oblikovanje (prijelom) knjiga s tekstom, slikama i tablicamastranicaod 1,40 € (10,55 kn)
Grafičko oblikovanje (prijelom) knjiga – matematički ili kemijski slog, monografije, rječnici…stranicana upit
Oblikovanje omota knjigekomadod 70,00 € (527,42 kn)
Grafičko oblikovanje (prijelom), lektura i korektura maturalnog, diplomskog, magistarskog ili doktorskog radakomadod 55,00 € (414,40 kn)

 

Cjenik lekture i korekture

 Jedinica mjereCijena
(bez PDV-a)
Lektura teksta, knjiga, časopisa i ostalih publikacijakarticaod 1,40 € (10,55 kn)
Korektura teksta, knjiga, časopisa i ostalih publikacijakarticaod 0,90 € (6,78 kn)
Lektura, korektura i prijelom maturalnog, diplomskog, magistarskog ili doktorskog rada (cca 50 kartica)komad od 55,00 € (414,40 kn)

 

Cjenik tiska vizitki (vizit karata, posjetnica)

KoličinaJednostrani
tisak (cijena
bez PDV-a)
Obostrani
tisak (cijena
bez PDV-a)
100 komada12,00 € (90,41 kn)16,00 € (120,55 kn)
200 komada16,00 € (120,55 kn)23,00 € (173,29 kn)
300 komada20,00 € (150,69 kn)30,00 € (226,04 kn)
500 komada30,00 € (226,04 kn)43,00 € (323,98 kn)
1000 komada46,00 € (346,59 kn)65,00 € (489,74 kn)

 

Letak A5 (148x210 mm) – cjenik tiska

KoličinaTisakJednostrani
tisak (cijena
bez PDV-a)
Obostrani
tisak (cijena
bez PDV-a)
100 komadadigitalnina upitna upit
200 komadadigitalnina upitna upit
300 komadadigitalnina upitna upit
1000 komadaoffsetna upitna upit
2000 komadaoffsetna upitna upit
5000 komadaoffsetna upitna upit
10000 komadaoffsetna upitna upit
>10000offsetna upitna upit

 

Letak A6 (105x148 mm) – cjenik tiska

KoličinaTisakJednostrani
tisak (cijena
bez PDV-a)
Obostrani
tisak (cijena
bez PDV-a)
100 komadadigitalnina upitna upit
200 komadadigitalnina upitna upit
300 komadadigitalnina upitna upit
500 komadadigitalnina upitna upit
1000 komadadigitalnina upitna upit
2000 komadaoffsetna upitna upit
5000 komadaoffsetna upitna upit
10000 komadaoffsetna upitna upit
>10000 komadaoffsetna upitna upit

 

Letak A7 (74x105 mm) – cjenik tiska

KoličinaTisakJednostrani
tisak (cijena
bez PDV-a)
Obostrani
tisak (cijena
bez PDV-a)
1000 komadadigitalnina upitna upit
5000 komadaoffsetna upitna upit
10000 komadaoffsetna upitna upit
>10000 komadaoffsetna upitna upit

 

Letak DL (98x210 mm) – cjenik tiska

KoličinaTisakJednostrani
tisak (cijena
bez PDV-a)
Obostrani
tisak (cijena
bez PDV-a)
1000 komadadigitalnina upitna upit
2000 komadaoffsetna upitna upit
5000 komadaoffsetna upitna upit
10000 komadaoffsetna upitna upit
>10000offsetna upitna upit

 

Memorandumi (A4, 90 g preprint papir) – cjenik tiska

KoličinaTisakCijena
bez PDV-a
100 komadadigitalni24,00 € (180,83 kn)
200 komadadigitalni36,00 € (271,24 kn)
300 komadadigitalni46,00 € (346,59 kn)
500 komadadigitalni55,00 € (414,40 kn)
1000 komadadigitalni/offsetna upit
2000 komadadigitalni/offsetna upit

 

Kuverte (American 230×110 mm, 90 g papir) – cjenik tiska

KoličinaTisakCijena
bez PDV-a
100 komadadigitalnina upit
200 komadadigitalnina upit
300 komadadigitalnina upit
500 komadadigitalnina upit
1000 komadaoffsetna upit
2000 komadaoffsetna upit
3000 komadaoffsetna upit
5000 komadaoffsetna upit

 

grafički dizajn, brošure, letci, pozivnice za vjenčanja - cjenik