Cjenik grafičkih usluga

Cijene grafičkih usluga uvelike ovise o opsegu i zahtjevnosti posla pa Vas molimo da nas za ponudu kontaktirate e-mailom, telefonom ili preko našeg kontakt obrasca.

U nastavku možete naći cjenik grafičke pripreme, prijeloma knjiga, lekture, korekture te tiska letaka i vizit karti (vizitki ili posjetnica.)

Cjenik grafičke pripreme

 Jedinica mjereCijena (bez PDV-a)
Grafičko oblikovanje (prijelom) knjiga s tekstom, bez slika i tablica ili sa manjim brojem slika i tablica (do 10 ukupno)stranicaod 6 kn
Grafičko oblikovanje (prijelom) knjiga s tekstom, slikama i tablicamastranicaod 10 kn
Grafičko oblikovanje (prijelom) knjiga – matematički ili kemijski slog, monografije, rječnici…stranicana upit
Oblikovanje omota knjigekomadod 500 kn
Grafičko oblikovanje (prijelom), lektura i korektura maturalnog, diplomskog, magistarskog ili doktorskog radakomadod 400 kn

 

Cjenik lekture i korekture

 Jedinica mjereCijena
(bez PDV-a)
Lektura teksta, knjiga, časopisa i ostalih publikacijakartica10 kn
Korektura teksta, knjiga, časopisa i ostalih publikacijakartica6 kn
Lektura, korektura i prijelom maturalnog, diplomskog, magistarskog ili doktorskog rada (cca 50 kartica)komad od 400 kn

 

Cjenik tiska vizitki (vizit karata, posjetnica)

KoličinaJednostrani
tisak (cijena
bez PDV-a)
Obostrani
tisak (cijena
bez PDV-a)
100 komada80,00 kn110,00 kn
200 komada120,00 kn170,00 kn
300 komada170,00 kn250,00 kn
500 komada220,00 kn320,00 kn
1000 komada350,00 kn490,00 kn

 

Letak A5 (148x210 mm) – cjenik tiska

KoličinaTisakJednostrani
tisak (cijena
bez PDV-a)
Obostrani
tisak (cijena
bez PDV-a)
100 komadadigitalni130,00 kn180,00 kn
200 komadadigitalni180,00 kn280,00 kn
300 komadadigitalni270,00 kn420,00 kn
1000 komadaoffset690,00 kn740,00 kn
2000 komadaoffset900,00 kn960,00 kn
5000 komadaoffset1.050,00 kn1.150,00 kn
10000 komadaoffset1.280,00 kn1.470,00 kn
>10000offsetna upitna upit

 

Letak A6 (105x148 mm) – cjenik tiska

KoličinaTisakJednostrani
tisak (cijena
bez PDV-a)
Obostrani
tisak (cijena
bez PDV-a)
100 komadadigitalni120,00 kn170,00 kn
200 komadadigitalni170,00 kn230,00 kn
300 komadadigitalni230,00 kn320,00 kn
500 komadadigitalni330,00 kn460,00 kn
1000 komadadigitalni460,00 kn650,00 kn
2000 komadaoffset750,00 kn800,00 kn
5000 komadaoffset910,00 kn995,00 kn
10000 komadaoffset1.050,00 kn1.150,00 kn
>10000 komadaoffsetna upitna upit

 

Letak A7 (74x105 mm) – cjenik tiska

KoličinaTisakJednostrani
tisak (cijena
bez PDV-a)
Obostrani
tisak (cijena
bez PDV-a)
1000 komadadigitalni500,00 kn650,00 kn
5000 komadaoffset820,00 kn895,00 kn
10000 komadaoffset940,00 kn1.015,00 kn
>10000 komadaoffsetna upitna upit

 

Letak DL (98x210 mm) – cjenik tiska

KoličinaTisakJednostrani
tisak (cijena
bez PDV-a)
Obostrani
tisak (cijena
bez PDV-a)
1000 komadadigitalni520,00 kn700,00 kn
2000 komadaoffset730,00 kn820,00 kn
5000 komadaoffset980,00 kn1.235,00 kn
10000 komadaoffset1.180,00 kn1.380,00 kn
>10000offsetna upitna upit

 

Memorandumi (A4, 90 g preprint papir) – cjenik tiska

KoličinaTisakCijena
bez PDV-a
100 komadadigitalni160,00 kn
200 komadadigitalni270,00 kn
300 komadadigitalni384,00 kn
500 komadadigitalni540,00 kn
1000 komadaoffset720,00 kn
2000 komadaoffset840,00 kn
3000 komadaoffset1.008,00 kn
5000 komadaoffset1.200,00 kn

 

Kuverte (American 230×110 mm, 90 g papir) – cjenik tiska

KoličinaTisakCijena
bez PDV-a
100 komadadigitalni160,00 kn
200 komadadigitalni275,00 kn
300 komadadigitalni384,00 kn
500 komadadigitalni630,00 kn
1000 komadaoffset750,00 kn
2000 komadaoffset870,00 kn
3000 komadaoffset980,00 kn
5000 komadaoffset1.250,00 kn

 

grafički dizajn, brošure, letci, pozivnice za vjenčanja - cjenik