Obrazac za ponudu ili kontakt

Polja označena zvjezdicom * su obavezna.

 

Kontakt podaci

D.S.M.-GRAFIKA d.o.o.
Kneza Mislava 16, 10000 Zagreb

Tel. (01) 5612-629
E-mail: info@dsm-grafika.hr

Saša Vačevski - direktor
E-mail: sasa.vacevski@dsm-grafika.hr
Mob. 099 6641-531

Opći podaci

D.S.M.-GRAFIKA, trgovina, proizvodnja i usluge d.o.o. upisano je u sudski registar kod Trgovačkog suda u Zagrebu pod matičnim brojem upisa 080294838.

OIB: 02475113452
Temeljni kapital: 20.200,00 kn, uplaćen u cijelosti
Društvo samostalno zastupa: Saša Vačevski

grafički dizajn, brošure, letci, pozivnice za vjenčanja - cjenik