Lektura i korektura

Lektura i korektura teksta važna je za vašu knjigu ili promidžbeni materijal jednako kao i grafički dizajn.

Naši profesori hrvatskog jezika prilagodit će vaše tekst duhu hrvatskog jezika te ukloniti stilske, pravopisne i gramatičke pogreške.

Lektura

Na kvalitetu konačne pripreme i na dojam koji će knjiga ili propagandni materijal ostavljati na čitatelja uvelike utječe i kvaliteta tekstova koje ste dostavili na prijelom. Da bi bili sigurni da tekst zadovoljava standard prvo mora proći postupak lekture.

Lektura je pravopisna, gramatička i stilska obrada teksta kojom se uklanjaju pogreške te se tekst stilski oblikuje i prilagođava pravilima hrvatskog jezika. Osim što će lektorirani tekst biti ispravan, povećat će se i čitljivost samoga teksta.

Korektura

Nakon lekture, unosa lektorskih, autorskih i drugih izmjena te prijeloma, a prije izrade konačne pripreme za tisak, potrebno je izvršiti tiskarsku korekturu teksta.

Korektura teksta je postupak ispravljanja tipografskih, interpunkcijskih i drugih pogrešaka (tipfelera) te provjera teksta i drugih elemenata prijeloma.

Kod tiskarske korekture sve izmjene vrše se na papiru, tj. ispisu prijeloma koji se naručitelju daje na uvid.

 

Korektura i lektura tekstova
Lektura i korektura teksta
Korektura i lektura tekstova Lektura i korektura teksta

 

Cjenik lekture i korekture

 Jedinica mjereCijena
(bez PDV-a)
Lektura teksta, knjiga, časopisa i ostalih publikacijakarticaod 1,40 € (10,55 kn)
Korektura teksta, knjiga, časopisa i ostalih publikacijakarticaod 0,90 € (6,78 kn)
Lektura, korektura i prijelom maturalnog, diplomskog, magistarskog ili doktorskog rada (cca 50 kartica)komad od 55,00 € (414,40 kn)

Kontakt podaci

D.S.M.-GRAFIKA d.o.o.
Kneza Mislava 16, 10000 Zagreb

Radno vrijeme: 9-18 sati (uz najavu)

Tel. (01) 5612-629
E-mail: info@dsm-grafika.hr

Brzi kontakt

Polja označena zvjezdicom * su obavezna!

grafički dizajn, brošure, letci, pozivnice za vjenčanja - cjenik