Reference

U dugogodišnjoj praksi imali smo priliku surađivati s mnogim poduzećima i institucijama te smo izradili stotine knjiga, časopisa i drugih publikacija.

Neke od naših poslovnih partnera naveli smo u nastavku, a izbor radova pogledajte u galeriji.

Naši poslovni partneri:

 • Narodne novine d.d.
 • Školska knjiga d.d.
 • Croatia Airlines d.d.
 • Zagrebačka županija
 • HANFA - Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga
 • Wüstenrot stambena štedionica d.d.
 • Hrvatsko društvo kemijskih inženjera i tehnologa

 

 • Sveučilište Sjever
 • Institut za filozofiju
 • Zagrebačka stvarnost d.o.o.
 • Placebo d.o.o.
 • Fakultet političkih znanosti Sveučilišta u Zagrebu
 • Veble commerce d.o.o.
 • Hrvatski pravni centar

 

 • EFZG - Ekonomski fakultet Zagreb
 • Akademija tehničkih znanosti Hrvatske
 • Arheološki muzej Zadar
 • Romsko nacionalno vijeće
 • Metalis d.o.o.
 • GT-prosperitas d.o.o.
 • L.M.A. - Obrt za poslovne usluge

027-t_dsm_PB214394
025-t_dsm_PB214387
016-t_dsm_PB214414
021-t_dsm_PB214428
026-t_dsm_PB214389
020-t_dsm_PB214332
024-t_dsm_PB214434
023-t_dsm_PB214432
019-t_dsm_PB174246
018-t_dsm_PB214424
017-t_dsm_PB214417
014-t_dsm_PB214397
015-t_dsm_PB214401
009a-t_dsm_PB214352
009-t_dsm_PB214338
012-t_dsm_PB174255
006-t_dsm_PB214365
008-t_dsm_PB214367
005-t_dsm_PB214358
grafička priprema za tisak, grafički dizajn, brošure, letci, pozivnice za vjenčanja
slajd08
prijelom_knjiga
grafička priprema za tisak, grafički dizajn, brošure, letci, pozivnice za vjenčanja
graficki_dizajn
027-t_dsm_PB214394 025-t_dsm_PB214387 016-t_dsm_PB214414 021-t_dsm_PB214428 026-t_dsm_PB214389 020-t_dsm_PB214332 024-t_dsm_PB214434 023-t_dsm_PB214432 019-t_dsm_PB174246 018-t_dsm_PB214424 017-t_dsm_PB214417 014-t_dsm_PB214397 015-t_dsm_PB214401 009a-t_dsm_PB214352 009-t_dsm_PB214338 012-t_dsm_PB174255 006-t_dsm_PB214365 008-t_dsm_PB214367 005-t_dsm_PB214358 grafička priprema za tisak, grafički dizajn, brošure, letci, pozivnice za vjenčanja slajd08 prijelom_knjiga grafička priprema za tisak, grafički dizajn, brošure, letci, pozivnice za vjenčanja graficki_dizajn

grafički dizajn, brošure, letci, pozivnice za vjenčanja - cjenik