grafička priprema za tisak, grafički dizajn, brošure, letci, pozivnice za vjenčanjagrafička priprema za tisak, grafički dizajn, brošure, letci, pozivnice za vjenčanjagrafička priprema za tisak, grafički dizajn, brošure, letci, pozivnice za vjenčanja
grafički dizajn, brošure, letci, pozivnice za vjenčanja - cjenik

Prijelom knjiga

Grafički prijelom knjiga te grafička priprema za tisak naša je osnovna djelatnost od samog početka. Specijalizirali smo se za prijelom dužih publikacija, knjiga, udžbenika, tehničke i medicinske literature te rječnika, periodičnih časopisa i glasila. Također obavljamo prijelom matematičkih i kemijskih tekstova te obradu i izradu slika, ilustracija, grafikona i tablica.

» saznajte više

 

grafički prijelom knjiga

Digitalni tisak i offset tisak

Trebate li tisak letaka ili vizitki (posjetnica), prospekta ili knjige, nudimo vam kvalitetan digitalni tisak za manje naklade (potrebno vam je desetak brošura ili pedeset letaka, javite se – nema premale naklade) te klasičan offset tisak većih naklada.

Nudimo vam: tisak letaka, tisak vizitki (posjetnica), tisak prospekata, tisak brošura, tisak knjiga (izrada knjige)…

» saznajte više

 

digitalni tisak i offset tisak

Lektura i korektura

Lektura i korektura tekstova važna je za vašu knjigu ili promidžbeni materijal jednako kao i grafički dizajn. Naši profesori hrvatskog jezika prilagodit će vaše tekstove duhu hrvatskog jezika te ukloniti stilske, pravopisne i gramatičke pogreške.

Učinite vaš tekst privlačnijim!

» saznajte više

 

lektura i korektura

Grafički dizajn i grafička priprema za tisak

Grafički dizajn letaka, vizitki, knjiga snažno je vizualno sredstvo u privlačenju kupaca. Osigurajte se da vaš promidžbeni materijal ne prođe neprimjećen!

Nudimo vam: grafički dizajn knjiga, grafički dizajn letaka, grafički dizajn vizitki, grafički dizajn prospekata…

» saznajte više

 

grafička priprema za tisak, grafički dizajn, brošure, letci, pozivnice za vjenčanja